ClientStep

Instadia var ett danskt-svenskt företag (svenska och danska grundare) med en mycket stark ställning i Skandinavien. På kort tid under början på 2000-talet tog man en stor marknadsandel med det populära och på den tiden bra statistikverktyget (ClientStep). Det var främst WebTrends som man tog kunder från samt ett allmänt större behov av webbanalys (som skapade en större marknad och fler kunder).

Instadia var med sitt webbstatistiksystem ClientStep även godkänt av KIA (vilket inte “alla” verktyg var godkända för på den tiden).

Instadia köptes av Omniture under våren 2007. ClientStep stängdes under sommaren 2008 och de flesta kunderna bytte då över till Omnitures statistikprogram SiteCatalyst. Senare köptes även Omniture upp av Adobe.