ClickTracks

Webbstatistikprogrammet ClickTracks från LyrisClickTracks är ett mycket visuellt och lättanvänt webbstatistiksystem. Webbstatistikverktyget utvecklas av företaget Lyris (som har flera andra olika system för till exempel e-postmarknadsföring, Bid Management system etc.).

ClickTracks innehåller många användarvänliga funktioner. Utan att programmera eller göra anpassningar kan du snabbt skapa segment så att du kan analysera trafiken ur olika synvinklar.

Till exempel kan du segmentera trafiken på nedanstående parametrar:

 • Besökare från en specifik webbplats eller sökmotor
 • Besökare från sökmotorer
 • Besökare som kom in på webbplatsen via en specifik sida
 • Besökare som besökt en specifik sida
 • Besökare som kommit från en specifik annonskampanj
 • Besökare som besökt webbplatsen under speciella tider
 • Besökare som använt en specifik sökfras i externa sökmotorer
 • Besökare som besöker webbplatsen en speciell dag
 • Besökare som besöker webbplatsen en specifik tid
 • Besökare som lämnat webbplatsen från en specifik sida
 • Besökare som har en specifik IP-adress
 • Besökare som har en viss cookie
 • Besökare som har en specifik URL parameter
 • Besökare från ett visst land

Man kan även kombinera ovanstående villkor och på sätt skapa ännu fler alternativ.

ClickTracks finns i olika versioner

ClickTracks finns dels som programvara, dels som tjänst. Den enklaste versionen är en klassisk webbserverloggsanalys, det vill säga en desktop programvara där du analyserar webbserverns loggfiler. Desktop programvaror innebär beroende av en enskild dator (där programmet finns installerat) och uppgraderingar.

Att analysera webbserverns loggfiler innebär också stora nackdelar i och med att webbserverloggfiler innehåller alldeles för mycket “skräpdata” (trafik från olika automatiserade tjänster som till exempel sökmotorer, övervakningssystem och nyhetstjänster).

ClickTracks som tjänst

Gemom att istället implementera ett script på dina webbsidor samlas statistik in om dina besökare. Du kommer då ifrån problemet med webbserverloggarna (scriptlösningen samlar inte in ovan nämnda skräpdata). Du använder dock fortfarande desktop lösningen.

ClickTracks tjänstelösning påverkar inte hastigheten, utseendet eller funktionen på era webbsidor och fungerar utom problem bakom eventuella brandväggar.

Frågor ClickTracks

Hör av dig via kontaktsidan.