AWStats

Webbserverloggsanalys med AWStatsAWStats är ett av de ledande Open Source verktygen för webbstatistik. Fortfarande finns flera tusen referensinstallationer. En av styrkorna med programmet är att det till skillnad från många system på marknaden finns tillgängligt på svenska.

AWStats innehåller all grundläggande funktionalitet som man kan ställa på ett loggfilsanalysverktyg. Man får i det enkla och översiktliga gränssnittet snabbt reda på vilka som besöker sidorna, vilka sökmotorer besökarna använder för att hitta till den aktuella webbplatsen, vilka sidor som är mest populära, vilken tid på dygnet webbplatsen används etc.

Inkorrekt webbstatistik

Alla verktyg som analyserar ofiltrerade webbserverloggfiler ger mer eller mindre inkorrekt statistik. Inget verktyg kan ge exakt statistik, men analys av ofiltrerade webbserverloggfiler ger felaktig statistik.

Detta gäller AWStats och alla andra webbserverloggsfilsverktyg (till exempel Webalizer och andra verktyg där man kan analysera webbserverloggar som till exempel WebTrends, LiveSTATS och ClickTracks). Hur stor “felmarginal” det blir på din webbplats är svårt att säga, men en mycket trolig gissning är att det blir 30-50% fel i vissa rapporter, men det kan vara värre… Som du säkert inser så kan denna typ av statistik endast användas som en trendindikator.

Filtrera webbserverloggsfilerna

Enda sättet att hantera detta problem är att filtrera loggfilerna innan analyserna görs. Iconvert kan hjälpa till med detta vid behov, men vi rekommenderar att man väljer den andra typen av webbstatistiksystem (webbstatistikverktyg som bygger på analys av en egenuppbyggd loggfil, vilket görs med hjälp av ett script som läggs in på sidorna som ska analyseras).

Frågor kring AWStats

Om du har frågor om AWStats så hör av dig via kontaktsidan.

Mer information om AWStats.