Nyheter och uppdateringar i SiteCatalyst (version 15.5)

Innan sommaren släppte Adobe en ny version av sitt statistikverktyg SiteCatalyst (version 15.5). Läs mer om några av de nya funktionerna, verktyg och förbättringar som kom med i den releasen.

Jämföra två segment mot varandra

En av de absolut bästa nya funktionerna i version 15.5 av SiteCatalyst är att man nu kan jämföra data från två olika segment mot varandra i en och samma vy.

I tidigare versioner av 15 kunde användare skapa upp flera olika segment. Man kunde dock inte jämföra segmenten mot varandra på ett effektivt sätt. Nu kan användare till exempel se hur beteendet för besökare som använder Smartphones med mindre skärmar skiljer sig mot besökare som använder en surfplatta med större skärm. Eller se besökare från betald söktrafiks beteende jämfört med organisk söktrafik etc.

För att jämföra två segment väljer man det första segmentet i ”drop-down-menyn” och sedan det andra segmentet genom att klicka på ”Compare to Segment”.

Förbättringar i ”Current Data”

Det har gjorts förbättringar i ”Current Data” funktionen i SiteCatalyst. Användarna kan nu sätta på och stänga av möjligheten att se data som ännu inte hunnits bearbetas av Adobe Analytics. Data visas med så lite som 10 minuters fördröjning. Detta kan vara till stor nytta för till exempel nyhetssajter, bloggar med mera där publiceringstempot är högt och snabba beslut behöver tas.

Klicka bara på current-data länken så laddas rapporten om och du ser den allra senaste statistiken. Korrelationer fungerar inte när man använder current-data funktionen.

Ny version ute av “AppMeasurement for JavaScript” – ersättare till s_code

Adobe har tagit fram en mindre (21 kb istället för 33 kb) och väsentligt snabbare version av biblioteket för insamling (tidigare hette den centrala js-filen s_code). Den nya mättekniken ska vara 3-7 gånger snabbare än den tidigare versionen (H.25) enligt Adobe.

Biblioteket finns tillgängligt i “Code Manager” inne i administratörsläget i SiteCatalyst. Den nya versionen har tagits fram för att fungera bättre på till exempel mobilsajter.

Den nya versionen har inbyggt stöd för flera vanliga så kallade ”plug-ins”. När man arbetar med den nya tekniken så är det mer man får fylla i som administratör själv som tidigare “serverades” klart från “code manager”, så håll tungan rätt i mun vid ett eventuellt byte.

Utökade inställningar i report suites

Administratörer kan nu sätta på och stänga av följande funktionalitet för en eller flera rapportsviter i administartörsläget:

General > General Account Settings

Traffic > Traffic Variables

  • Pathing på custom traffic variabler

Conversion > Success Events

  • Participation på custom events
  • Unique Event Recording (event serialization)

Conversion > Conversion Variables

Förbättrade filtreringsmöjligheter i rapporter

Vissa förändringar har gjorts i filtreringsfältet som finns i de flesta rapporterna. Man kan fortfarande använda specialtecken om man använder den mer avancerade filtreringen. Men det vanliga filtreringsfältet erbjuder nu följande val:

  • Lika med
  • Innehåller en av
  • Börjar med
  • Slutar med

Alla tidigare bokmärkta sökningar fortsätter att fungera som innan.