Nyckeltal/KPI

Globala nyckeltal och jämförelsetal från Google Analytics

I inställningarna för Google Analytics kan man kryssa i att man vill/inte vill dela data med andra. Google sammanställer data från de som har anmält att de kan tänka sig att dela med sig av sin statistik. Idag är det hundratusentals webbplatser som gör detta (Google verkar inte vilja specificera mer än så).

Från alla dessa webbplatser har Google tagit fram generell statistik som det eventuellt kan vara intressant att jämföra/benchmarka sina egna nyckeltal/KPIer med.

Nyckeltalen nedan gäller för tidsperioden 1 november 2010 – till 1 februari 2011.

Övergripande nyckeltal

Allmänna och generella nyckeltal.

 • Pages/visit – 4,5
 • Average time on site – 5:23
 • Bounce rate – 47,0%

Nyckeltal trafikkällor

Fördelning mellan olika trafikkällor.

 • Direct – 36,8%
 • Referral – 19,4%
 • Search Engines – 28,0%
 • Other – 15,8%

Vanligaste Operativsystemen

Fördelning mellan olika operativsystem.

 • Windows – 84,8%
 • Macintosh – 5,2%
 • Linux – 0,7%
 • Other – 9,3%

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-07-23 kl 00:15

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: ,

Lägg in Social Media Tracking i Google Analytics

Google har fått mycket uppmärksamhet för sitt +1 system som kanske kan bli en facebookdödare… För att driva på utvecklingen för +1 så är Google Analytics redan integrerat med +1 systemet. För övriga sociala media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube etc.) krävs kodning (se syntax och beskrivning nedan).

Nyckeltal kring dela-knappar

Det är ganska få som använder sig av gilla-knappar på webbplatser generellt sett, men om det är någon som använder dem är det ju intressant att veta att någon gör det. Det är såklart bra om någon använder dela-knapparna så det är ganska många som använder det som nyckeltal.

Exempel på rapporter kring sociala medier och dela funktioner

Se nedan exempel på hur det kan se ut i rapportgränssnittet i Google Analytics. Gå in under Visitors/Social och där har du tre olika rapporter:

 • Engagement
 • Action
 • Pages
Social Interaction Analytics i Google Analytics

Social Interaction Analytics

Google har tagit fram det man kallar Social Interaction Analytics för att samla all social media mätning på ett ställe. Tidigare mätte man detta med vanlig eventmätning, men det ska man inte göra längre.

I den nya avdleningen för sociala medier inne i Google Analytics kan man till exempel se vilka sidor som genererar flest sociala interaktioner och vilka sociala interaktioner som är mest använda (om man har taggat upp dela-knappar och andra sociala medier funktioner).

Syntax för sociala media mätning i Google Analytics:

_gaq.push([‘_trackSocial’, network, socialAction, opt_target, opt_pagePath]);

där:

 • network är obligatoriskt, här skickar man in namnet på det aktuella sociala mediet
 • socialAction är obligatoriskt, här skickar man in det som man gör, till exempel like/gilla, share/dela, tweet etc.
 • opt_target är frivilligt att skicka in. Här skickar man in den sida som “får” den sociala interaktionen. Om man till exempel gillar en sida, så trycker man oftast på gilla-knappen, på den aktuella sidan. Här behöver man i de flesta fall inte skicka in något eget värde. Om man inte gör något tar Google Analytics den url som används när man delar, gillar, tweetar etc. (via document.location.href).
 • opt_pagePath är frivilligt att skicka in. Här skickar man in den sida som besökaren befinner sig på när han/hon “gör” den sociala interaktionen. Om man till exempel befinner sig på http://webbstatistiksystem.se/tag/google-analytics/ så skickar man in /tag/google-analytics/. Här behöver man i de flesta fall inte skicka in något eget värde. Om man inte gör något tar Google Analytics den url som man är på när man delar, gillar, tweetar etc. (via location.pathname och location.search). Om man använder virtuella sidvisningar i Google Analytics via _trackPageview kan det vara aktuellt att själv populera opt_pagePath.

Mer information och exempel på sociala medier mätning i Google Analytics.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-07-21 kl 01:07

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , ,

Trend: Använda webbstatistik i funktioner på webbplatsen och/eller för social surfning

Social surfning på svd.seMan ser på fler och fler webbplatser att man väljer att lyfta upp webbstatistik och låta besökarna ta del av hur andra letar/hittar på en webbplats. Det här är vanligt och mer eller mindre en standardfunktion i många webbshoppar. Otaliga är de webbshoppar där man ser funktioner i stil med detta: “De som köpt XXX har även köpt YYY och ZZZ” och/eller olika former av topplistor.

Vi människor är ju ett flockdjur och tycker om uppenbarligen om att göra som de flesta andra. Detta är även sant on-line. Att köpa något som någon annan redan har köpt känns lite tryggare antagligen. Jag brukar prata om sociala köp, det vill säga att man köper det som andra redan har köpt.

Statistik som motor i social surfning

Med social surfning brukar jag mena att man ger besökarna möjlighet att ta del av det som andra besökare redan har “konsumerat”. Exempel på detta är olika nyckeltal/KPI:er som:

 • mest populära sidorna på denna webbplats
 • mest använda interna sökfraserna
 • mest lästa nyheterna
 • populäraste kurserna just nu
 • mest intressanta evenemangen etc.

Social surfning på tyreso.seÅterigen – vi människor vill gärna ha tips och i praktiken göra som andra redan har gjort. Varför inte förse besökarna med detta – du har informationen i webbstatistiksystemet. Den enklaste varianten är att titta i olika statistikrapporter och sedan skriva om det, men mer effektivt och  mindre administrativt är såklart att hämta upp informationen från webbstatistiksystemet och visa upp det hetaste/viktigaste just nu.

Här intill finns bilder från svd.se där man kan se de senste nyheterna och kommunwebbplatsen tyreso.se där man kan se vanligaste sidorna (exklusive startsidan och nyheter), vanligaste nyheterna och populäraste interna sökfraserna.

Hämta data via statistiksystemets API

Många webbstatistiksystem som SiteCatalyst, WebTrends, Google Analytics och Snoobi erbjuder numera bra så kallade API:er (programmeringsgränsnitt) där man kan hämta upp webbstatistikdata relativt enkelt och till exempel visa upp detta på din webbplats eller internt på intranätet. Det är i princip bara fantasin som begränsar vad du kan visa.

Du får ofta ta hänsyn till hur lång tidsperiod bakåt i tiden du vill hämta data, hur ofta du vill hämta ny data och om olika typer av filtrering behövs (till exempel att filtrera avpublicerade sidor/nyheter).

Funktioner på webbplatser baserade på webbstatistik

Filtrera nyheter baserat på mest lästa på socialdemokraterna.seNästa steg är att till exempel låta besökarna förändra webbplatsens utseende/utformning baserat på webbstatistikdata istället för att bara titta på den och/eller surfa den som andra redan gjort.

Exempel på detta är att låta besökarna filtrera nyheter baserat på populäritet istället för standardlistan som normalt är senast populärast överst.

Den här typen av funktioner finns till exempel på Socialdemokraternas webbplats där man kan filtrera nyhetslistan bland annat på “mest lästa” (se bild här intill).

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-03-25 kl 23:08

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Stort intresse för webbråd, kontinuerlig uppföljning av nyckeltal

I mitt arbete som webbanalyskonsult på Avantime så märker vi för närvarande av ett mycket stort intresse kring det vi kallar för webbråd. Många nya uppdragsgivare anlitar Avantime för att hjälpa till och stödja det viktiga arbetet med webbanalys.

Marknaden för webbanalys har mognat

Avantime (och även Iconvert när det fanns) har arbetat med webbråd under många år, men nu verkar vi har kommit till en punkt där marknaden har ”förstått” det som vi ”predikat” för så länge. Man måste avsätta tid och resurser för att ta vara på de fördelar som ett aktivt och kontinuerligt arbete med webbanalys ger. Nu ser många organisationer och företag att man sparar och/eller tjänar på att arbeta aktivt med webbstatistiken.

Webbråd a la Nettelbrandt

Huvudsyftet med webbråd är att komma igång och jobba mer aktivt och kontinuerligt med webbanalys, kampanjarbete och optimering. När jag är med och arbetar i webbråd ska vi komma till ett läge där vi agerar, förändrar och optimerar utifrån den statistik som vi samlar in (eller börja samla in).

Webbrådsarbetet präglas av ständiga förbättringar, mycket kunskapsöverföring, benchmarking och rådgivning. Webbrådsarbetet sker i flera steg. Under de första tillfällena är det lite mer strategi och planering, identifiering av nyckeltal och mål, samt utbildning. I början kan vi även behöva göra tekniska justeringar/kompletteringar i befintliga implementationer av olika webbstatistiksystem. När vi kommit en bit på väg blir arbetet med inriktat på att identifiera brister, följa upp dessa, optimera och arbeta med kontinuerlig uppföljning av befintliga (och framtida) kampanjer, webbplatser etc.

Spark-i-rumpan-möten

Jag brukar skämtsamt kalla webbråden för spark-i-rumpan-möten. Det är få av mina uppdragsgivare som inte förstår nyttan av webbanalys. För många ligger det svåra i att komma igång och sedan hålla uppe en bra nivå på arbetet under en längre tid. Det är här vi som webbanalyskonsulter kommer in. Vi försöker driva på och ta webbanalysarbetet ett steg längre. Genom att sätta upp rutiner och strukturer för webbanalysarbetet, fördela arbetsuppgifter och dokumentera får vi snart igång arbetet med nyckeltal/KPI:er och arbete för att nå uppsatta mål.

Inför varje webbråd förbereder vi och tar fram data på de nyckeltal som vi och uppdragsgivare bestämt att vi ska mäta och arbeta efter. Under mötena kan vi sedan koncentrera oss på att se trender och att de åtgärder vi bestämt/arbetat med sedan sist har gett effekt.

Vi följer en agenda med vissa stående punkter som vi alltid går igenom. Vissa andra områden går vi igenom mer sällan. Vi lägger till och drar ifrån på agendan allteftersom.

Varje möte dokumenteras med ett mötesprotokoll. Mötesprotokollen fungerar förutom som dokumentation även som kom-ihåg-listor. Vi går igenom mötesprotokollet vid efterföljande möte som uppföljning av föregående möte tillsammans med de ärenden som eventuellt finns utdelade till webbrådsgruppens medlemmar.

Mer information om webbråd

Om webbråd låter som en bra arbetsform för er organisation/verksamhet så hör gärna av dig via kontaktsidan. På Avantimes sida finns lite mer information om arbete krig analys & tolkning av webbstatistik. Här finns lite mer information om webbråd i en äldre artikel: Webbanalys – ett kontinuerligt arbete med webbstatistik.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-02-17 kl 14:17

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , , , , ,

Hur definieras tid per besök (Tid på webbplats)

Nyckeltalet tid per besök som kallas för “Tid på webbplats” i Google Analytics och “Time spent per visit” i Omniture SiteCatalyst får jag ganska ofta frågor om. Det är ett av de nyckeltal som är lite kluriga att hålla reda på.

När man väl vet definitionen och varför det beräknas som det gör är det inte så krångligt. Häng med på definitionerna och exemplen nedan.

Nyckeltalet tid per besök hänger ihop med definitionen av ett besök. Om vi tänker oss ett exempel med ett besök där besökaren tittar på fyra sidor i ordningen a-b-c-d.

Mellan exempelvis sida a och sida b förflyter en viss tidsperiod (mer än noll sekunder och mindre än (vanligtvis) 30 minuter). Denna tidsperiod mäts och läggs ihop med efterföljande tidsperioder.

I vårt exempel är ingen av tidsperioderna mellan sidorna längre än trettio minuter eftersom besöket då blir ett nytt besök enligt definitionen av ett besök.

Tiden som räknas med i nyckeltalet tid er besök är alltså tidsperioderna mellan a och b, mellan b och c och mellan c och d. Den tid som besökaren tittar på sidan d kan man inte mäta eftersom man inte vet vad besökaren gjorde sedan. Det är alltså tiden mellan klicken som man kan mäta och som summeras ihop till nyckeltalet tid per besök (Tid på webbplats, Time Spent per Visit).

Fler exempel (tid per besök)

Vi kan ta några ytterligare exempel genom att besvara några frågor.

Om man startar browsern på morgonen och går ifrån datorn hela dagen, hur lång tid räknas det som?

Här räknar man alltså tiden mellan de sidvisningar som registreras (om man nu tittade på flera sidor) och sedan inte mer. Tiden som förlöper från dess att besökaren gått ifrån sin dator kommer inte med i nyckeltalet tid per besök.

Om man bara tittar på en sida, hur mäts tid per besök då?

Ja, i detta fall beräknas inte tid per besök alls eftersom det inte finns två mellanliggande sidor att mäta mellan.

Mer artiklar om nyckeltal

Mer artiklar och nyheter om nyckeltal eller så kallade KPI:er (Key Performance Indicators) finns under kategorin Nyckeltal/KPI.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2010-05-27 kl 20:05

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter   Taggar: , , , ,

Många frågar efter prospectingverktyg nu när det är lågkonjunktur

Ett prospectverktyg ger företag som har andra företag som kunder möjlighet att identifiera prospects på webben . Verktygen identifierar andra företag som varit inne på din webbplats. I takt med att lågkonjunkturen blivit värre har fler och fler B2B företag hört av sig med frågor kring prospectprogram och leadsgenereringssystem. Några av de vanligaste frågorna är:

 • Vad kostar ett prospectsystem?
 • Hur arbetar man med leadsprogram?
 • Ger prospektverktyget något tillskott till försäljningen?
 • Kan man integrera prospectverktyget med vårt CRM system?

Det här kan du se i ett prospectverktyg

De flesta prospectverktyg är ganska lika i sin uppbyggnad och det man kan få ut i form av rapporter. Det viktigaste är normalt att kunna se vilka företag som tittat på vilka sidor.

 • Vilka företag som besökt din webbplats
 • Vilka sidor de har besökt (ett lätt sätt att identifiera vad prospekten är intresserad av)
 • Vilken tid och hur många gånger de varit inne på webbplatsen
 • Kontaktpersoner till företag, hemsida, etc. (här är de olika funktionalitet och kvalitet på informationen beroende på system)

I en lågkonjunktur som vi lever i idag är det viktigt ligga steget före sina konkurrenter. När du identifierat dina kunder kan du skicka träffsäkra erbjudanden.  Anpassad information till rätt företag, med rätt timing. Det kan ge effektiv marknadsföring och bättre avslutsfrekvens om man arbetar på rätt sätt.

Önskad effekt av ett leadsgenereringssystem

Effekten om man använder prospectverktyg på ett korrekt och strategiskt sätt brukar vanligtvis visa sig genom:

 • Fler leads till din säljkår
 • Ökad försäljning
 • Nya kunder
 • Ökad merförsäljning till befintliga kunder

Det är viktigt att betona att man inte får några kunder ”gratis” genom ett prospectingverktyg. Som med all försäljning krävs ett metodiskt och engagerat arbete om det ska bli några avslut.

Den stora vinsten ligger i informationen som prospectingsystemet ger. Vilken säljare vill inte veta att en ny kund eller befintlig kund har visat intresse för en produkt/tjänst som man marknadsför/säljer. Detta är ofta väldigt intressant om man nyligen gjort någon form av utskick, tagit kontakt eller på annat sätt bearbetat kunden

Integration med CRM system

Det finns flera olika prospectverktyg på marknaden som erbjuder olika funktionalitet och prismodeller. I de mer avancerade finns mer eller mindre färdiga integrationspaket med olika typer av kundvårdssystem (CRM system).
I dessa system blir prospectingverktyget en viktig källa till information.

Säljarna arbetar i det vanliga CRM systemet och behöver inte leta/gräva fram någon information själv i leadsgenereringssystemet. Genom att sätta upp regler och poängsystem och kopplar detta till specifika säljare sprider man ut informationen till rätt person utan manuella rutiner. ”Skräpinformation” sorteras bort med automatik.

De flesta använder stand-alone system

De mer avancerade systemen med automatisk koppling till CRM system är förstås dyrare. Majoriteten bland användarna av prospectsystem använder därför enklare system där man själv identifierar kunder genom att titta i prospectingprogrammets rapporter.

Här ligger stort ”ansvar” på den eller de personer som identifierar leadsen/prospects i verktyget. Om arbetet inte görs har man inte så mycket nytta av ett prospectingverktyg…

Frågor om leadsprogram?

Det kan vara smart att ta hjälp av en oberoende konsult när det kommer till val av verktyg och identifiering av funktionalitet. Iconvert är ett exempel på ett företag som arbetar med den här typen av frågor. Du kan även höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-05-14 kl 08:17

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Möjlighet att mäta hur mycket du syns på Twitter med ditt webbstatistiksystem

Sociala medier har under en längre tid och är fortfarande ett av de hetaste samtalsämnena i marknadsföringsbranschen. Allra hetast är kanske mikrobloggen Twitter som från februari 2008 till februari 2009 ökade sina unika besökare med 1382% (enligt en undersökning av Nielsen).

”Definierar inte du ditt varumärke på nätet så gör någon annan det”

Så brukar min kollega säga och det är fortfarande högaktuellt. Det är viktigt att vara med och lyssna, övervaka och kommunicera med den sociala media sfären. Om du inte är med där är risken stora att du förlorar kontrollen snabbt. Problemet är att det ofta är svårt att hinna med och att det är så många system och gränssnitt att hålla reda på.

Twitter Analytics – en integration mellan Twitter och SiteCatalyst

Omniture SiteCatalyst, som är ett av världens ledande webbstatistiksystem, är bland de första med att släppa en integration som med hjälp av ett så kallat API (gränssnitt som man kan hämta och lämna information via) kan övervaka den stora mikrobloggen Twitter.

Kopplingen mellan webbanalys och SMM (social media marketing )är en mycket spännande kombination och ger många spännande fördelar. Bland annat kan man övervaka vad som händer kring specifika nyckelord/fraser som du är intresserad av och få in denna statistik i samma verktyg som man brukar arbeta med (det vill säga de som har SiteCatalyst).

När du integrerat Twitter med SiteCatalyst kan du se det här inne i gränssnittet på SiteCatalyst:

 • Välj ut nyckelord, när de nämns på Twitter syns det i rapporten i SiteCatalyst.
 • Se trender, hur ofta nämns dina nyckelord (jämför med tidigare resultat och analysera trender av produkter och varumärke)
 • Se vilka Twitter-användare som ofta omnämner dina utvalda nyckelord.
 • En rapport som visar hur många följeslagare/läsare (followers) de som nämner dina nyckelord har (på så vis kan du uppskatta effekten av det som skrivs)
 • Ställ in så att du får ett ”alarm” via mail eller sms när det pratas ovanligt mycket om dina nyckelord. (Har det fötts en het diskussion, bör du kanske delta eller åtminstone övervaka)

Att övervaka ditt företag/varumärke i Twitter skulle kunna vara tidskrävande, men nu kan du göra det effektivt och det bästa av allt är att du får all din statistik samlad på ett och samma ställe i samma gränssnitt. Vi får se om andra webbstatistiksystem bygger upp samma typ av funktionalitet.

Vill du ha mer information om Twitter och mikrobloggar och hur man ska mäta effekten av dessa?

Behöver ditt företag råd och strategi om hur ni ska hantera sociala medier eller använda det som en marknadskanal (SMM, Social Media Marketing) kan det vara intressant att anlita en oberoende konsult som kan få er i rätt riktning och underlätta ert jobb.

Iconvert är ett sådant företag som arbetar mycket med sociala medier och samtidigt mäter effekt och resultat. Hör gärna av er till dem eller kontakta mig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-05-12 kl 19:57

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyckeltal/KPI, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , ,

Många använder inte potentialen i statistikverktyg som Google Analytics och webbanalys

De allra flesta webbplatser har idag ett webbstatistikverktyg implementerat men en nyligen släppt undersökning visar att svenska organisationer och företag är bland de sämsta i Europa att använda sig av webbanalys (se mer på dagensmedia.se). Svenskarna är inte dåliga på att implementera statistikverktyg, men där stannar processen upp.

Google Analytics väljs i många fall utan utvärdering av andra webbstatistiksystem

I och med att Google Analytics har en mycket attraktiv licensmodell så installeras detta statistikverktyg på en stor mängd webbplatser. Problemet är att man bara installerar Google Analytics och så händer det inte så mycket mer.

Allt för ofta implementeras ett verktyg för att sedan användas då och då för att se hur många besökare man haft. Visst kan det vara roligt att se hur många besök man haft på webbplatsen, men om din organisation inte kan identifiera varför trafikvolymerna förändras så får man inte ut så mycket av sitt webbstatistiksystem.

Det har blivit allt för vanligt att man bara installerar ett statistikprogram och sedan inte lägger den energi eller de resurser som krävs för att kunna dra nytta av den värdefulla informationen.

Identifiera nyckeltal och mål (KPIer)

Ett bättre tillvägagångssätt är att börja med att identifiera och utvärdera vad som ska mätas på webbplatsen. Man måste hitta de nyckeltal och mål som finns med webbplatsen, innan man går vidare. Sedan väljer man verktyg efter hur statistikverktyget kan leverera svaren på de analysfrågor som man har inom organisationen, den budget man har etc. (vilket i många fall blir Google Analytics eftersom man attraheras av licensmodellen).

Därefter implementeras statistikverktyget på ett sådant sätt så att man kan samla in det man vill mäta. Detta kräver i många fall anpassningar i det webbpubliceringssystem (till exempel EPiServer, WordPress etc.) som man använder. Google Analytics kan mäta mycket men har en del begränsningar om man jämför med andra statistiksystem där man inte är beroende av url/titel som till exempel SiteCatalyst, Sitestat och WebTrends.

Kontrollera att du kan mäta och analysera uppsatta nyckeltal och mål

Efter att den tekniska implementeringen är klar görs en verifiering/kontroll så att all statistik ser bra ut och stämmer. I normala fall blir det några ”korrekturrundor” innan allt fungerar som det är tänkt och det är enkelt för dig som webbanalytiker att ta fram de rapporter och analysera webbstatistiken.

Är det för sent att göra rätt?

Om du redan har installerat Google Analytics eller något annat statistiksystem (SiteCatalyst, Sitestat, WebTrends etc.), men har missat de centrala delarna i att identifiera nyckeltal och mål med webbplatsen, så är det inte ”kört”.

Det går att backa tillbaka och arbeta fram era KPIer som du behöver för att följa upp och mäta er digitala närvaro. Om du känner att ni inte orkar/hinner med eller att ni behöver stöd av kompetens så ta hjälp av en konsult som har ett tydligt fokus på kunskapsöverföring.

Iconvert är ett exempel på ett företag som håller utbildningar/workshops inom webbanalys och flera webbstatistiksystem (utbildning Google Analytics, utbildning SiteCatalyst).

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-04-30 kl 13:14

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , ,

Hur tar man reda på hur många besökare en viss webbplats har?

Vi får ofta den här typen av frågor. Du har en webbplats eller en webbtjänst som du vill marknadsföra på något sett eller så vill du kunna nå webbplatser/bloggar inom en viss nisch för att kanske kunna inleda ett samarbete av någon form, till exempel få dem intresserade och därmed skriva om din produkt/tjänst.

Den här artikeln rör alltså inte hur man ska mäta sin egna webbplats. Om du har denna typ av behov finns många andra artiklar i arkivet som du kan läsa eller se länkar längre ned på sidan. Om du representerar ett företag eller organisation så läs mer om webbråd, vilket är kontinuerliga webbanalysmöten där man går igenom nyckeltal/KPI:er och mål kring webbplatser och/eller digitala kampanjer.

Nedan listas några av de vanligaste källorna som finns i Sverige idag.

KIA Index

KIA Index är en lista med de mest besökta webblatserna i Sverige. KIA står för Kommitten för Internetannonsering.  KIA Index är alltså KIAs lista/index och är ingen fulltständig lista med alla webbplatser i Sverige. Alla som är med i listan är där frivilligt.

För att komma med ska statistik från ditt webbstatistiksystem skickas över till KIA Index. Numera tar KIA-index ut en avgift för att vara med och synas.

KIA Index tillhandahåller trafikdata från cirka 400 webbplatser och nätverk av sajter med samordnad annonsplatshantering. KIA Index uppdateras normalt varje onsdag. Då publiceras föregående veckas statistik.

För att kunna skicka data till KIA Index måste webbplatsägaren ha ett godkänt webbstatistiksystem med godkända och tillförlitliga mätmetoder. De verktyg som för närvarande är godkända är:

Tidigare verktyg/leverantörer

 • Nedstat – Sitestat [ComScore köpte Nedstat tidigare]
 • Omniture – HBX Analytics [Marknadsförs och säljs inte längre av Adobe]

Verktyg med villkor

 

Via ett samarbete med SIS Index, se nedan, kan man numera även använda webbstatistiksystemet Google Analytics (man får inte ha över 100 000 unika besök i veckan eller ingå i ett nätverk). Google Analytics ansågs tidigare inte ingå i gruppen av webbstatistiksystem som klarade de krav som KIA hade, men man har lättat på reglerna.

Mer artiklar om KIA index.

Till KIA index.

SIS-index

SIS index är en svensk tjänst som publicerar besöks- och trafikinformation för webbplatser.  SIS står för Svensk Internettrafik. Här finns drygt 500 webbplatser som har gemensamt att de använder statistikprogrammet Google Analytics.

Tjänsten erbjuder sajtägare att kostnadsfritt publicera och nå ut med sin besöksstatistik. Varje tisdag presenteras färsk besöksstatistik från medverkande sajter samt generella trender i olika kategorier.

Till SIS index.

Fler statistikkällor för bloggar och sociala medier

Det finns flera olika bloggportaler som tillhandahåller statstik från bloggar som är registrerade på en viss bloggportal. Siffror bör dock inte ses som officiella då de ofta är felaktiga (på grund av mindre tillförlitliga mätmetoder).  Några av de större bloggportalerna med denna typ av statistik är:

Tailsweep.se – Visar besökare, besök och sidvisningar per vecka

Bloggtoppen.se – Visar statistik från bloggar i form av besök och sidvisningar.

Bloggportalen.se – Statistiken anger besök per IP-adress och timme de senaste 7 dygnen.

Vad rekommenderar vi?

För att kontrollera statistik rekommenderar vi i första hand att ni använder er av KIA-index som är en aktör som funnits under längre tid.  SIS-index är en nyare tjänst.

Om webbplatsen inte finns med eller om det är svårt att hinna

Finns sajten du vill annonsera på/samarbeta med inte med i någon av indexen så gå direkt till annonsören eller ta hjälp av en oberoende konsult som kan hjälpa dig få fram rätt siffror och/eller identifiera vilka webbplatser inom den specifika nischen som du behöver.

Mäta hur många besökare min webbplats/blogg har

Om du har en webbplats och/eller blogg och vill veta hur många besökare den har så behöver du installera ett webbstatistiksystem. Här finns en lista över stora och små webbstatistiksystem, flera av dessa är kostnadsfria. Om du representerar ett företag/organisation och behöver råd kring val av webbstatistiksystem så ta hjälp av en oberoende konsult inom området.

 

2 comments  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-03-16 kl 14:05

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nu syns det snart i webbläsarstatistiken att användandet av IE6 minskar

Nu pågår en “kampanj” där stora webbplatser med Aftonbladet och Svensk Fastighetsförmedling (se bilder nedan) i spetsen uppmanar sina besökare som fortfarande använder Microsoft Internet Explorer 6 som webbläsare att byta till en mer modern.

Kampanjen startade i Norge, men nu verkar det ha tagit fart även i Sverige. Fler och fler webbplatsägare uppmanar sina besökare att byta till en mer modern webbläsare.

Även Microsoft stöder kampanjen.

Svensk Fastighetsförmedling och Aftonbladet uppmanar besökare att byta webbläsare

Svensk Fastighetsförmedling och Aftonbladet var några av de större webbplatser som började med att uppmana sina besökare att byta webbläsare.

Svensk Fastighetsförmedling uppmanar besökare med webbläsaren IE6 att byta till en mer modern web browser.

Svensk Fastighetsförmedling uppmanar besökare med webbläsaren IE6 att byta till en mer modern

Alternativ till Internet Explorer 6

Det finns många alternativa webbläsare. Några av de mer populära är:

 • Internet Explorer 7
 • Firefox
 • Internet Explorer 8 (finns i beta, ska släppas i mars)
 • Google Chrome

Hur mäter jag vilken webbläsare som är mest populär?

Alla webbstatistiksystem har funktioner som mäter vilken webbläsare som är mest populär. I många andra statistikverktyg finns även rapporter som visar vilken typ av webbläsare som är mest populär (Microsoft, Mozilla etc.).

Användandet av Internet Explorer 6 har minskat konstant under flera år, men i och med den här kampanjen spås ökningstakten öka. Bromsklossar i detta sammanhang är normalt stora, trögrörliga organisationer med standarddatorer och standardwebbläsare. Förhoppningsvis byter dessa nu och många hemmaanvändare nu när de blir påminda.

Hur tar jag reda på vilken webbläsare jag har?

Om du inte är så teknikvan kanske du inte vet vilken webbläsare eller webbläsareversion du har. På lorem.biz finns en funktion där du får reda på vilken web browser du använder.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-02-20 kl 17:02

Kategorier: Allmänt, Nyckeltal/KPI, Nyheter   Taggar: ,

« Previous PageNext Page »