Med Tynt kan du mäta hur ditt innehåll sprids

Den i särklass vanligaste sättet att dela innehåll är inte att använda delaknappar på webbar och bloggar, det är att kopiera text och maila iväg. Det är också vanligt att kopiera text från en webbplats och använda det på sin egen webbplats. Enligt Tynt är det 90 ggr vanligare att dela via att kopiera jämfört med dela via share this länkar.

Tynt är en spännande och intressant statistiktjänst som mäter hur ditt innehåll på din blogg eller webbplats sprids på Internet. Installationen är enkel och man kommer snabbt igång.

Tynt mäter helt enkelt om någon kopierar texten på din webbplats/blogg till exempel med ctrl + c, högerklick och kopiera eller från webbläsarens meny. I exemplet nedan från alltomuffe.nu (webbplatsen om Ulf Lundell) så  har jag kopierat en text.

Kopiera text från en webbplats med Tynt installerat

Kopiera text från en webbplats med Tynt installerat

När man klistrar in utklippet i en editor (i WordPress) till exempel får man med en extra länk till ursprungsartikeln. Den leder tillbaka till sidan med den kopierade texten.

Kopierad text från en webbplats med Tynt installerat

Kopierad text från en webbplats med Tynt installerat

När man väl har Tynt installerat börjar den mäta och du kan efter en kort tid logga in på tynt.com och ta del av statistiken. Bland annat kan man se statistik uppdelat på:

  • strängar med sju eller mindre kopierade  ord
  • strängar med fler än sju ord där man tagit bort tynt-länken
  • strängar med fler än sju ord där man tynt-länken är kvar
  • kopierade bilder
Exempel på statistik i Tynt

Exempel på statistik i Tynt

Man kan aldrig tvinga en besökare som kopierar text från din webbplats att behålla Tynt-länken, men många låter den vara kvar. Tynt-länken är enkel att behålla och den som kopierar behöver inte “anstränga” sig och skapa en egen länk.

Tynts statistikdel är uppdelad i fyra delar

  • SEO – rapporter för att driva trafik
  • Keywords – nyckelord och fraser som driver trafik till webben eller från den
  • Content – det innehåll som är mest delat/besökt
  • Social – vilka sociala kanaler ger mest