Hur definieras tid per besök (Tid på webbplats)

Nyckeltalet tid per besök som kallas för “Tid på webbplats” i Google Analytics och “Time spent per visit” i Omniture SiteCatalyst får jag ganska ofta frågor om. Det är ett av de nyckeltal som är lite kluriga att hålla reda på.

När man väl vet definitionen och varför det beräknas som det gör är det inte så krångligt. Häng med på definitionerna och exemplen nedan.

Nyckeltalet tid per besök hänger ihop med definitionen av ett besök. Om vi tänker oss ett exempel med ett besök där besökaren tittar på fyra sidor i ordningen a-b-c-d.

Mellan exempelvis sida a och sida b förflyter en viss tidsperiod (mer än noll sekunder och mindre än (vanligtvis) 30 minuter). Denna tidsperiod mäts och läggs ihop med efterföljande tidsperioder.

I vårt exempel är ingen av tidsperioderna mellan sidorna längre än trettio minuter eftersom besöket då blir ett nytt besök enligt definitionen av ett besök.

Tiden som räknas med i nyckeltalet tid er besök är alltså tidsperioderna mellan a och b, mellan b och c och mellan c och d. Den tid som besökaren tittar på sidan d kan man inte mäta eftersom man inte vet vad besökaren gjorde sedan. Det är alltså tiden mellan klicken som man kan mäta och som summeras ihop till nyckeltalet tid per besök (Tid på webbplats, Time Spent per Visit).

Fler exempel (tid per besök)

Vi kan ta några ytterligare exempel genom att besvara några frågor.

Om man startar browsern på morgonen och går ifrån datorn hela dagen, hur lång tid räknas det som?

Här räknar man alltså tiden mellan de sidvisningar som registreras (om man nu tittade på flera sidor) och sedan inte mer. Tiden som förlöper från dess att besökaren gått ifrån sin dator kommer inte med i nyckeltalet tid per besök.

Om man bara tittar på en sida, hur mäts tid per besök då?

Ja, i detta fall beräknas inte tid per besök alls eftersom det inte finns två mellanliggande sidor att mäta mellan.

Mer artiklar om nyckeltal

Mer artiklar och nyheter om nyckeltal eller så kallade KPI:er (Key Performance Indicators) finns under kategorin Nyckeltal/KPI.