Google Analytics nu bland webbstatistiksystemen med API

Många har väntat på att Google ska släppa API:et till Google Analytics som idag är ett av de mest använda webbstatisksystemen i världen. Sedan tidigare har andra systemleverantörer och webbstatistiksystem som SiteCatalyst från Omniture och WebTrends haft färdiga och bra API:er.

API står för Application Programming Interface och att det släpps fritt betyder att man öppnar för externa program att hämta den data som finns i den egna databasen. I det här fallet betyder det till exempel att en mobilapplikation skulle kunna hämta data från Google Analytics och visa det i ett externt program i mobilen.

Ett annat exempel skulle kunna vara att man bygger en funktions om hämtar ut valda nyckeltal från Google Analytics och att man visar trafikdatan på ett snyggt och överskådligt sätt på olika dataskärmar på kontoret eller på webbplatsen (till exempel receptionen om man vill skryta lite för sina besökare).

Nu finns det alltså möjlighet för alla i världen som har kunskap och lust att utveckla funktionaliteten i Google Analytics. Med stor säkerhet kommer det att dyka upp mycket intressanta tillägg och program som ökar tillgängligheten till Google Analytics.

Tekniskt fungerar API att man ställer frågor over HTTP och att man kommer åt datan via XML.

Här finns lite olika exempel på tillämpningar och länkar till själva dokumentationen för Google Analytics API.