Google Adwords blir Goolge Ads

Den 24 juli i år går Google Adwords i graven och återuppstår som Google Ads. Den digitala annonsvärlden väntar med spänning – är det en ny skepnad som kommer att resa sig framför oss? Både ja och nej. Om vi ska tro Google och Sridhar Ramaswamy, så är det egentligen bara ett namnbyte (och byte av URL-adress, från adwords.google.com till ads.google.com). “The underlying products are not changing”. Han sa också, i en frågesession, att “This is a better representation of what our products are and more importantly where they need to go.”

Förändringarna kommer att ge tre nya varumärken:

  1. Adwords byter namn till Google Ads.
  2. DoubleClick och Google Analytics 360 Suite slås ihop till Google Marketing Platform.
  3. DoubleClick for Publisher och DoubleClick Ad Exchange slås ihop till Goolge Ad Manager.

Med Google Ads kommer man lansera något som kallas Smart Campaigns. Det gör att det annonsörer kommer att känna igen vilken handling (om det är ett telefonsamtal, butiksbesök eller ett köp) som de prioriterar. Goolge Ads använder maskininlärning för att optimera bilder, text och målträffar för att driva mer av den typen av handlingar.

DoubleClick Digital Marketing kommer att slås ihop med Google Analytics 360 och bilda Google Marketing Platform. Under det här paraplyet meddelar Google också att en ny produkt som heter Display & Video 360, som kombinerar funktioner från DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio och Audience Center. Marknadsföringsplattformen innehåller ett nytt integrationscenter där annonsörer kan se på vilka olika sätt de kan ansluta sina Google-verktyg.

I Google Ad Manager kommer DoubleClick Ad Exchange och DoubleClick for Publishers slås ihop. I det här fallet sa Jonathan Bellack, chef för produkthantering för utgivarplattformar, att det redan har funnits en “treårig resa” för att slå samman de två produkterna, eftersom den programmerade annonsköpen används för flera typer av reklam.

Är det en större förändring vi ser ändå? Går Google mot en utfasning av sökordsträffar? Google Adwords tar bort ordet words och det kanske finns ett syfte med det. Google har flera gånger “luckrat upp” sökordshanteringen och förenklat för annonsörerna att få träffar på sina annonser. 2012 började Google inkludera pluraländelser som en variation för sökord. 2017 förenklade man ännu mer och tillät matchning av liknande varianter, pluraländelser, stavfel, förkortningar och adverb. T ex om annonsören ville att annonsen skulle visas när någon skrev ”röd klänning”, så kunde annonsen nu visas för ”ny röd kläning” och ”röda klänningar”. Vi väntar med spänning…