Firefox troligen över 20% marknadsandel globalt

Enligt flera oberoende källor har webbläsaren Firefox i slutet av 2008 en marknadsandel som ligger över 20% över hela världen. Som alltid så är det många olika felkällor när man pratar global data, men nu är det så många som kan uppvisa siffror som tyder på att den magiska gränsen är nådd.

Internet Explorer har fortfarande en överlägsen ledning med Internet Explorer 7 och Internet Explorer 6, men den minskar.

Google vet bäst

Google är med stor säkerhet den marknadsspelare som bäst vet vilken webbläsare som är mest populär på global basis. De samlar in otroliga mängder trafikdata via verktyg som Google Analytics och Google Toolbar, men den datan behåller de dock för sig själva…

Källor för global webbstatistikdata

Jag brukar använda följande källor när man vill studera trender på gobal basis som till exempel nyckeltal för vilken webbläsare som är mest populär:

http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0 (Net Applications)

http://www.thecounter.com/stats/2008/December/browser.php

http://www.w3counter.com/globalstats.php

Känner du till fler? Hör av dig via vår kontaktsida.

Hur ser det ut för nyckeltalet populäraste webbläsaren i Sverige?

Ja, det är förstås ändå svårare att svara på eftersom det inte finns lika många som mäter detta. I våra egna begränsade undersökningar baserat på trafiken på ett antal stora webbplatser ser det dock ut som om vi i Sverige ligger lite efter i användningen av Firefox som webbläsare.

Webbläsare och webbutvecklare

Många webbutvecklare är mycket intresserade av vilken typ av webbläsare som besökarna använder. Det gäller att hela tiden att testa av webbplatsen så att den fungerar felfritt för “alla” webbläsare, eller åtminstone de största webbläsarna.

I en tidigare skrev jag om de nya webbläsarna med ny “porn mode” funktionalitet som kan påverka statistiken. Denna typ av webbläsare är också viktigt att hålla koll på.

Webbläsare och segmentering

Om man har ett mer avancerat webbstatistiksystem så kan man segmentera innehållet baserat på vilken webbläsare man har. Det kan vara så att en viss användargrupp som använder en viss webbläsare konverterar sämre (eller bättre). Om man kan identifiera detta via statistikverktyget (till exempel att konverteringen av någon anledning är 20% för låg) kan det tyda på svårigheter att konvertera med en viss webbläsare.

Frågor kring nyckeltal eller global trafikdata

Hör av dig via vår kontaktsida så svarar vi så fort som möjligt.