Filtrera bort robottrafik via Google Analytics och få renare statistik!

Från den 30:e juli 2014 kan man i Google Analytics via en ny funktion kryssa i en flagga för att utesluta trafik från kända robotar och spindlar.

Vad är robot och spindeltrafik?

Robot och spindeltrafik är den delen av trafiken till webbplatser som genereras artificiellt via automatiserade robotar och spindlar. Har man otur så kan få besök av hel drös med robotar och tack vare det få missvisande data i Google Analytics rapporterna.

För dig som analyserar eller är bekant med webbserverns loggfiler och loggfilsbaserad analys så är problemet med automatiserad skräptrafik ett känt problem. En stor del av besöken till en webbserver är inte orsakad av riktiga/mänskliga besökare utan det är olika former av robotar som är där och gör saker.

Anledningen till att man i java script baserade webbstatistiksystem som till exempel Google Analytics, SiteCatalyst och WebTrends är förhållandevis befriade från skräptrafik är att datainsamlingen inte sker (exekveras) när det är en robot som är inne på webbplatsen. Dock så är det fler och fler robotar och tjänster som börjar köra java script och därmed beter sig som besökare och ”smutsar” ned våra statistikrapporter. Därav har Adobes SiteCatalyst sedan en tid haft liknande filtreringsfunktioner och nu alltså även Google Analytics.

Det finns olika typer av robotar. Vissa är bra och behövs för att olika tjänster ska fungera medan andra inte är lika bra. Exempel på bra robotar är sökmotorspindlar och robotar som används för att mäta svarstider etc. Exempel på dåliga robotar är till exempel de som samlar in e-postadresser, skapar konton och som spammar bloggar och kommenterar.
Det är på grund av robotar som vi måste använda tjänster såsom ”Captcha”. Tjänster som syftar till att fastställa om användaren är en människa eller inte. Det vanligaste sättet är att användaren tvingas skriva in tecken från en förvrängd bild. Ibland är bilden allt för otydlig vilket kan vara väldigt frustrerande för användaren.

Så utesluter man robottrafiken från Google Analytics:

Gå till Administratör -> Vy -> Inställningar för vy -> Bortfiltrering.

Så utesluter man robottrafiken från Google Analytics

Så utesluter man robottrafiken från Google Analytics

Att tänka på när man arbetar med filter i Google Analytics

Innan ni kryssar i rutan bör ni se till att ni har en o-filtrerad vy i profilen som inte har några filter. I den vyn kryssar ni heller inte i rutan för att filtrera bort spindeltrafiken. På det sättet har man alltid en ren vy att gå tillbaka till ifall något skulle gå snett vid filtreringen.

Hjälp med Google Analytics?

Om du behöver hjälp med webbanalys och/eller Google Analytics så hör av dig till en oberoende konsult inom området. Avantime är en sådan konsult med lång erfarenhet av att hjälpa olika typer av uppdragsgivare inom webbanalys.