Extra viktigt att använda förstapartscookies om man vill mäta mobil trafik

I och med att den mobila trafiken blir en allt större del av den totala trafiken på många webbplatser ökar behoven kring mätning av just mobil trafik. Vi ser fler och fler rapporter i många webbstatistiksystem som lyfter fram mobil trafik. I Adobes SiteCatalyst finns det till exempel inte mindre än ett drygt tjugotal rapporter.

Mobila webbläsare extra “känsliga” mot tredjepartscookies

Det som många kanske inte känner till är att många mobila enheter/telefoner har en mycket låg acceptansnivå för tredjepartscookies jämfört med vanliga webbläsare. Detta betyder att om man vill mäta mobil trafik och olika nyckeltal där webbstatistiksystemet är beroende av att kunna sätta en cookie (till exempel antal besök och besökare) så behöver man se till att webbstatistiksystemet använder sig av förstapartscookies.

Förstapartscookies i olika webbstatistikverktyg

Google Analytics använder sig av förstapartscookies som default, men i andra system som till exempel SiteCatalyst och WebTrends är tredjepartscookies default. Här behöver man använda sig av CNAME pekare för att sätta en förstapartscookie.

Hör av dig via kontaktsidan om du är osäker på om ditt webbstatistiksystem använder tredjepartscookies eller förstapartscookies.