Enhanced Link Attribution i Google Analytics – skilj mellan länkar i In-Page Analytics/På din sida analys

In Page Analysis GA

var pluginUrl =
‘//www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js’;
_gaq.push([‘_require’, ‘inpage_linkid’, pluginUrl]);

Så ser det ut (se mer nedan hur du implementerar den). De här två raderna kod kan göra analysen av hur besökare navigerar på en sida på din webbplats mycket enklare och bättre om du har flera länkar till samma destinationssida/målsida.

I andra statistikverktyg som till exempel Adobe SiteCatalyst har denna funktionalitet funnits i många år, men nu bockar alltså Googles utvecklingsteam av ytterligare en funktion som man saknat och som funnits hos konkurrenterna.

In-Page Analytics i Google Analytics

Google Analytics har under en längre tid haft In-Page Analytics (på din sida-analys på svenska) som en del i Google Analytics utbud av rapporter. In-Page Analytics kan sägas vara en grafisk representation av statistiken “påmålad” på din webbplats. Det är ett mycket avdramatiserat sätt att tillgodogöra sig statistik och är lämpligt för alla typer av redaktörer/marknadsförare etc., även de som kan vara lite “rädda” för tabeller och rapporter i webbstatistiksystemet.

Tanken med In-Page Analytics är att visa vilka länkar på en sida som besökarna klickar på och hur ofta, och man kan även utläsa målvärden och intäkter som genererats via en länk. Även ifall det har varit en användbar rapport så har har den haft brister.

In Page Analysis GA

Det största problemet som många har upplevt har varit att statistiken inte har varit exakt för varje länk på en sida, eftersom att man bara har mätt klick utifrån vilka URLer de leder till och inte vilken specifik länk som faktiskt har klickats på.

Ponera exempelvis att sida A har två olika länkar, länk 1 och länk 2, som går till sida B. På sida A klickade 100 besökare på länk 1, 50 besökare på länk 2 och totalt var det 1 000 klick. Eftersom GA alltså inte kunde skilja mellan länk 1 och 2, utan bara se hur många klick URLen till sida B fått, så står det i rapporten att både länk 1 och 2 stått för 15% av alla klick. Det korrekta hade alltså varit att visa 10% för länk 1 och 5% för länk 2.

När du är inne i In-Page Analytics rapporten och vill se hur många som klickat på en specifik länk som kan man till exempel hoovra/ställa muspekaren över länk. Då visas mer information och däribland hur många som klickat på en länk.

Ett annat problem var att man saknade statistik för sådant som inte var “vanliga” länkar, såsom knappar och annat som triggas med JavaScript. Detta försvårar naturligtvis optimeringsarbetet och gör det svårt att veta vilken layout och navigering som faktiskt funkar bäst på din site.

Enhanced Link Attribution

Då Google kände av behovet av en bättre, mer exakt analys har de nu släppt Enhanced Link Attribution som ska åtgärda problemen med In-Page Analytics. In-Page Analytics fungerar enbart med hjälp av Google Analytics standard script, men vill man nu börja använda enhanced link attribution, som på svenska kallas förbättrad länktillskrivning, behöver man genomföra två mindre förändringar.

För det första behöver man implementera två rader kod och placera dem i Google Analytics-scriptet, enligt nedan.

var _gaq = _gaq || [];
var pluginUrl =
‘//www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js’;
_gaq.push([‘_require’, ‘inpage_linkid’, pluginUrl]);
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXX-Y’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

Efter att det är implementerat går du till Admin > Egendomsinställningar/Property Settings i Analytics-kontot. Där behöver man klicka i rutan för enhanced link attribution/förbättrad länktillskrivning och spara de nya inställningarna. Efter det är det klart, och Google  Analytics kommer att börja samla in den nya datan.

Förbättrad länktillskrivning

In Page Analytics använder då en kombination av elementID och URLer, vilket kommer att lösa de flesta problem men inte alla. Det kommer fortfarande att finnas problem med att identifiera ifall någon klickade på ett element, t.ex. om man går bakåt, refreshar sidan osv. Rapporten kommer i de fallen visa intervaller för hur många klick ett element troligtvis har haft. Läs gärna mer om det på Googles support.