Archive for May, 2007

Möjlighet att föda webbstatistiksystem med data från webbsidor?

Vad innebär detta? Jo, ett webbstatistiksystem där man har möjlighet att skicka in egen data från webbsidan ger dig som webbanalytiker helt andra förutsättningar att skapa och analysera den trafikdata som samlas in från webbplatsen.

I många fall är det en förutsättning för att man ska kunna ta fram och analysera de rapporter som man önskar. Det kanske låter lite krångligt, men för en webbutvecklare/alternativt tillsammans med en konsult som arbetar med webbanalys är det normalt sätt inget som är svårt.

Det som man kan analysera och skapa rapporter utifrån i ett enklare verktyg (eller ett avancerat verktyg där man bara har gjort en standardinstallation) är normalt sätt urlen och/eller sidans titel (det som är sidans Title, det som står i blått längst upp i webbläsaren).

I många fall är urlen helt oanvändbar eftersom man där använder dynamiska urler. Detta är fallet för många webbplatser som byggts baserat på ett webbpubliceringssystem som använder dynamiska urler (EPiServer fram till version 4.51, Litium, Polopyly, SiteVision etc.).

Ett exempel på en dynamisk url kan se ut som följer: DNet/jsp/polopoly.jsp?d=570. I ett rapportgränssnitt inne i ett webbstatistiksystem skulle denna typ av sida säga lite eller inget om den aktuella sidan. Det är även svårt eller omöjligt att  skapa egna rapporter, till exempel rapporter där man vill dela upp webbplatsen i olika grupper och analysera dessa var för sig.

Att analysera och tolka rapporter där man istället för sidans url ser sidans titel är i allmänhet bättre, eftersom man i bästa fall ser/vet vilken sida det rör sig om. För små webbplatser med ett litet antal sidor räcker med stor säkerhet detta, men för webbplatser där man har mer segmenteringsbehov och webbanalysbehov behöver man mer möjligheter till analys och uppföljning.

Vad är lösningen?
Om man har lite mer behov av analysmöjligheter behöver man välja ett verktyg där man kan skicka in egen data till webbstatistiksystemet. Detta ger helt andra möjligheter att tolka och skapa egna rapporter.

Tillsammans med till exempel en webbanalyskonsult går man igenom de webbanalysbehov man har inom organisationen. Detta “översätts” sedan till ett antal parametrar och trafikdata som samlas in från era webbsidor. Innehållet samlas in av webbstatistiksystemet och finns sedan tillgängligt där för vidare analys. I slutändan innebär detta att ni som användare i systemet kan skapa och ta ut de rapporter som ger er svar på de optimerings- och användarfrågor som ni vill ha svar på.

Det finns inte några möjligheter att genomföra denna typ av analyser när en webbserverloggfil analyseras. Man måste använda en loggfil uppbyggd av script som placeras på webbplatsen. Läs mer om olika loggfiler.

Exempel på verktyg där det är möjligt att skicka data till är HBX Analytics, WebTrends, ClientStep och SiteCatalyst. Exempel på verktyg där man inte kan skicka in egen data till är ClickTracks, LiveSTATS, AWStats och Google Analytics. Läs mer om olika webbstatistikverktyg.

Frågor kring möjligheten att skicka data till webbstatistiksystemet?
Om du känner att du har frågor kring inskick av data eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-05-22 kl 20:17

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , ,