Archive for April, 2007

Möjlighet att skapa egna rapporter?

Att skapa egna specialanpassade rapporter är en av “vattendelarna” som skiljer ett avancerat webbanalysverktyg från ett enklare webbstatistiksystem. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att ta fram rapporter för en speciell del av webbplatsen som analyseras eller att kombinera olika filter/rapporter för att se hur en specifik användargrupp använder webbplatsen.

“Tyvärr” för dig som ska investera i ett webbstatistiksystem så innebär möjligheten att skapa egna rapporter även en dyrare prislapp på statistiksystemet. Enklare system har helt enkelt inga eller mycket begränsade funktioner för att ta ut egna rapporter.

Den uppsättning av rapporter som finns i ett enklare system, till exempel LiveSTATS eller AWStats (läs mer om olika webbstatistiksystem), är av typen “standardrapporter”. Med standardrapporter menar jag rapporter som finns i “alla” system och som är enkelt att plocka fram från en loggfil. Det rör sig till exempel om rapporter för unika besökare, besök, sidvisningar, genomsnittlig besökstid, mest använda operativsystem, sökfraser (använda i externa sökmotorer), mest besökta sidor, mest användare webbläsare etc.

Om du bedriver en verksamhet där du känner att dina analysbehov sträcker sig utanför ovanstående exempel på enklare och generella rapporter så bör du överväga ett mer avancerat verktyg där man kan skapa egna anpassade rapporter.

Man ska dock komma ihåg att om man investerar i ett mer avancerat verktyg där man ska ta fram egna rapporter, så krävs det mer av den personal som ska arbeta med statistiksystemet. I och med att det blir mer specialanpassat så ökar kraven på att lära sig mer funktionalitet i webbstatistiksystemet.

Ett alternativ till att själv arbetar med systemet (eller dina kollegor) är givetvis att man ber en konsult om stöd och hjälp. Vilket som passar er organisation bäst beror givetvis på en mängd olika faktorer (hur ofta statistik ska tas fram, tillgången till egna resurser, hur van man är att arbeta med konsulter etc.).

Hur funktionaliteten ser ut för att ta fram mer avancerade rapporter, eller egentligen möjligheten att ta fram svar på de analysbehov man har inom den egna organisationen skiljer sig en hel del åt mellan olika verktyg.

100% anpassade rapporter
I de fall man verkligen vill ha helt specialanpassade rapporter är man ofta hänvisad till Microsoft Excel (och eventuella plug ins från webbstatistiksystemleverantören), det vill säga att man exporterar ut data till Excel och där tar fram rapporter. I Excel kan man i princip utforma rapporter som man önskar, här finns det mycket stora möjligheter att utforma specialanpassade rapporter.

Inbyggd funktionalitet i webbstatistiksystemet
I flera system finns det också möjligheter att via drill down funktioner borra sig ned i befintlig data och/eller lägga på diverse filter för att ta fram de rapporter/analyser som svarar mot de analysbehov man har för tillfället.

Den första typen av rapporter (Excelvarianten) lämpar sig ofta för automatisk distribution till olika mottagare. Det är alltså statistika rapporter som används för uppföljning/kontroll.

Den andra typen av webbanalysfunktionalitet lämpar sig mer för tillfällen där man mer aktivt söker svar på olika analysbehov, det vill säga där man mer aktivt/proaktivt försöker optimera arbetsprocesser, trafikflöden, konverteringsprocesser etc.

Vad ska man välja – möjlighet att skapa egna rapporter eller inte?
Ja, det man kan säga är att man måste se på sin egen organisation och de analysbehov man står inför. Har man stora analysbehov och stora behov av egna specialanpassade rapporter, eller om man vet att man har det inom den närmaste framtiden, bör man investera i ett verktyg med bra funktionalitet för att skapa egna statistikrapporter.

Man kan även börja med ett enklare verktyg och sedan när själva arbetsprocesserna kring webbstatistik och webbanalys har “satt sig” i organisationen, så kan man uppgradera till ett mer avancerat verktyg.

Om du är osäker på vad som passar er organisation bäst vad gäller webbstatistikfunktionalitet så kan det vara en bra idé att prata igenom olika systems funktionalitet med en oberoende part, till exempel ett företag som arbetar med många olika webbstatistiksystem.

Frågor kring möjligheten att skapa egna rapporter?
Om du känner att du har frågor kring möjligheter att skapa egna rapporter i webbstatistiksystemet eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-04-07 kl 15:57

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , ,